PROCESSEN

Processen

Vårt trä förbättras genom en ångbehandlingsprocess som modifierar träets struktur och färg vilket resulterar i hög nivå av ruttningsbeständighet och stabilitet.

Avancerad teknik och specialugnar ger konsekventa, överlägsna resultat i varje sats. Våra erfarna specialister och vår oöverträffade process skapar produkter som förändrar träindustrins landskap.

Ruttnings motstånd – Varje fiber i brädan förbättras naturligt vilket resulterar i avsevärt minskad fuktabsorbering.

Stabilitet – På grund av sin minskade fuktabsorbering expanderar träet inte och dras tillbaka som omodifierat trä gör. Detta innebär att yttre fasader inte kommer att uppleva vridning och rörelse av brädorna. Detsamma gäller inomhusgolv.

DET FINNS TVÅ NIVÅER AV TRÄMODIFIERING

Intensiv modifiering – Topptemperatur på 215 °C.  Passar både för inom- och utomhusanvändning.

Medel modifiering – Topptemperatur på 190 ° C. Lämplig för inomhusbruk.